Protože se neustále
vyskytují problémy
s převody jednotek,
rozhodli jsme se
připravit pro vás
několik příkladů,
na kterých si
můžete svoje
schopnosti vyzkoušet.
Nebude se jednat
pouze o převody
jednotek délky,
ale také obsahu,
času, nebo převody
zlomků na
desetinná čísla.
Převody nejsou podvody... Délka:
Převeď na jednotky uvedené v závorce.
138 mm (m)
0,26 km (m)
2345 m (km)
27 mm (m)
0,91 km (m)
7,842 dm (mm)
387,2 mm (m)
13,28 dm (m)
9,28 cm (dm)
8,206 km (m)
Obsah:
Převeď na jednotky uvedené v závorce.
13,28 dm2 (m2 )
187,3 mm2 (cm2 )
0,272 dm2 (m2 )
1230 m2 (ha)
123 a (m2 )
8,2 m2 (dm2 )
12,3 ha (m2 )
8,23 cm2 (mm2 )
0,02 dm2 (m2 )
Hodiny, minuty
Převeď na jednotky uvedené v závorce.
1,5 h (min)
0,25 h (min)
0,2 h (min)
0,5 h (min)
2,2 h (min)
15 min (h)
20 min (h)
30 min (h)
40 min (h)
45 min (h)
138 mm =0.138m
0,26 km =260m
2345 m =2.345km
27 mm =0.027m
0,91 km =910m
7,842 dm =784.2mm
387,2 mm =0.3872m
13,28 dm =1.328m
9,28 cm =0.928dm
8,206 km =8206m
13,28 dm2 =0.1328m2
187,3 mm2 =1.873cm2
0,272 dm2 =0.00272m2
1230 m2 =0.123ha
123 a =12300m2
8,2 m2 =820dm2
12,3 ha =123000m2
8,23 cm2 =823mm2
0,02 dm2 =0.0002m2
1,5 h =90min
0,25 h =15min
0,2 h =12min
0,5 h =30min
2,2 h =132min
15 min =0.25h
20 min =1/3h
30 min =0.5h
40 min =2/3h
45 min =3/4h=0.75h