Výlet

Turista šel z města A do města B. Na obrázku jsou vzdálenosti mezi křižovatkami v kilometrech.

A. Kolik kilometrů ujdeme nejkratší cestou?

B. Kolik kilometrů musíme nejméně ujít, jestliže máme projít každou křižovatkou?

C. Kolik kilometrů by měřila nejdelší cesta turisty,

   který prošel každou křižovatkou nejvýše jednou?
A. 5,2 km

B. 13,4 km

C. 15,2km